TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

( Lượt xem 129 )

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Thời hạn: 31/12/2017


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

( Lượt xem 108 )

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ. Thời hạn: 31/12/2017


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN

( Lượt xem 112 )

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Nhân viên cơ khí cơ điện. Thời hạn 31/12/2017


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

( Lượt xem 130 )

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Nhân viên kinh doanh Thời hạn: 31/12/2017