• Con người là trên hết

 • tick.png (21 KB) Lắng nghe và trao đổi với khách hàng, truyền đạt rõ ràng những ý định và mong muốn của cả hai phía.

 • tick.png (21 KB) Luôn phấn đấu để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng, vượt trên mong đợi của họ.

  Tận tâm với khách hàng

 • tick.png (21 KB) Tôn trọng con người, tạo điều kiện cho các thành viên phát triển tối đa tài năng, đóng góp cho tổ chức và được đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần.

  tick.png (21 KB) Tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng, và cư xử với họ theo cách mà chúng ta muốn họ cư xử với chúng ta.

  tick.png (21 KB) Luôn trung thực, thẳng thắn.

 • Mỗi nhân viên là một đại diện của Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

  Chính trực

  tick.png (21 KB) Để đạt an toàn cao nhất thì phải đạt chất lượng tốt nhất

  tick.png (21 KB) Để đạt chất lượng tốt nhất thì phải làm tốt những việc phải làm.

  tick.png (21 KB) Không ngừng học hỏi, phát triển và cải tiến,

  tick.png (21 KB) Yêu thích và tự hào về công việc của mình.

  An toàn cao nhất

  tick.png (21 KB) Chúng tôi quyết tâm trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình,

  tick.png (21 KB)Chúng tôi khát khao phát triển và dành chiến thắng trên thị trường.

 • Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng là mục tiêu cốt lõi và là động lực phát triển của Viet Dong Hai Elevator. Chúng tôi luôn hướng đến:
 • cham tron.jpg (13 KB) Sự hoàn hảo của sản phẩm.
 • cham tron.jpg (13 KB) Sự hợp tác vững bền.
 • cham tron.jpg (13 KB) Sự phát triển của toàn thể công ty.
 • cham tron.jpg (13 KB) Sự hạnh phúc của tập thể công nhân viên.
 • cham tron.jpg (13 KB) Sự hiệu quả trong kinh doanh.
 • cham tron.jpg (13 KB) Sự đóng góp cho xã hội.
 • cham tron.jpg (13 KB) Sự nâng tầm của thang máy Việt Nam.
 • Khát khao chiến thắng
 • Tinh thần teamwork