TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ (THANG MÁY)

( Lượt xem 95 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của vị trí Lắp Đặt Cơ (Thang Máy)


TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT (NGÀNH CƠ KHÍ)

( Lượt xem 2049 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Thiết kế kỹ thuật.


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

( Lượt xem 1347 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Nhân Viên Kinh Doanh.


TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

( Lượt xem 1639 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Kỹ sư điện - điện tử


TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT KỸ THUẬT

( Lượt xem 1991 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của vị trí Giám sát kỹ thuật