TUYỂN DỤNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH

( Lượt xem 68 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Đại Diện Kinh Doanh.


TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THANH TOÁN

( Lượt xem 50 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Kế Toán Thanh Toán


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU MUA

( Lượt xem 54 )

Click vào đây để xem mô tả công việc của Nhân Viên Thu Mua