Dự án tiêu biểu

Cafe Tượng

 • 4 điểm dừng,
 • Chính giữa nhà
 • 480kg

Khách sạn Kiên Lương

 • 4 điểm dừng,
 • Cạnh thang bộ
 • 630kg

Nhà hàng Quê Tôi

 • 6 điểm dừng,
 • Cạnh thang bộ
 • 800kg

Nhà hàng CB DIAMOND PALACE

 • 2 điểm dừng, 2 mặt kính
 • Chính giữa nhà
 • 900kg

Khách sạn Phương Nga

 • 7 điểm dừng, 2 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • 800kg

  Bắt đầu dự án của bạn
  ngay bây giờ

  Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng là mục tiêu cốt lõi và là động lực phát triển của Viet Dong Hai Elevator.